Izabrali ste pametno

Sadržaj paketa
2x Šlepanje - KVAR/NEZGODA
U slučaju kvara obezbeđena je usluga šlepanja na teritoriji Republike Srbije do 100km. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije servisera do vaše lokacije gde je zatražen servis šlepanja i zatim do dogovorene destinacije. U slučaju saobraćajne nezgode obezbeđena je usluga šlepanja na teritoriji Republike Srbije od mesta nezgode do krajnje željene destinacije.
2x Izlazak servisera
Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije do 50km. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije servisera do vaše lokacije gde je zatražen servis.
1x Prevoz putnika
Kompanija pokriva troškove transporta 3 do 5 putnika u vrednosti do 6.000,00din prilikom šlepovanja vozila u slučaju kvara ili nezgode od mesta intervencije tj. utovara vozila do krajnje destinacije gde se vozilo istovara.
1x Parking - 48h
Obezbeđen je parking (u slučaju uviđaja, procene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih delova, itd.) u trajanju od 48 sati.
Za detaljnije informacije o korišćenju paketa pročitajte Uslove korišćenja.

POKLON

osiguranje pneumatika

12 meseci

VOZZi je u saradnji sa UNIQA Osiguranjem obezbedio dodatnu pogodnost – poklon osiguranje guma za vlasnike paketa VOZZi, koji se registruju u aplikaciji VOZZi. Poklon osiguranje je uključeno u oba VOZZi paketa. Osiguravajuće pokriće se odnosi na maksimalno jedan štetni događaj, u toku godine trajanja osiguranja, sa maksimalnom obavezom osiguravača do:

- 100 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) – ukoliko nije moguća opravka vulkanizacijom, odnosno za vrednost zamenske gume a maksimalno do 100 EUR i
- 20 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) – za pokriće troškova vulanizacije (krpljenja) gume
- Teritorijalno pokriće je teritorija Republike Srbije
- Trajanje osiguranja: 1 godina, od momenta registracije u aplikaciji VOZZi.